ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

การเคลือบผิวโลหะ

การเคลือบผิวคอนกรีต
Preserving Operational Excellence: Industrial Heavy Equipment

The industrial landscape demands robust heavy equipment capable of withstanding rigorous operational conditions. In this case study, we explore how Thintech Metal Coating has proven to be a pivotal factor in safeguarding industrial heavy equipment, allowing it to endure the test of time and maintain peak performance. Besides, keeping equipment clean helps to improve safety and the ability to easily identify problem areas.

การเคลือบผิวโลหะ
Top of storage tank corrosion and how to protect the top of tanks from corrosion using ThinTech Metal Coating.

The top of storage tanks is susceptible to corrosion due to exposure to environmental elements such as moisture, chemicals, and atmospheric conditions. Protecting the top of tanks from corrosion is crucial to maintaining the structural integrity and longevity of the storage facility. ThinTech Metal Coating can be an effective solution for this purpose. Here’s an overview of the challenges and protective measures:

การเคลือบผิวโลหะ
ฟื้นเม็ดสีที่จางและคืนความสดใสด้วยการเคลือบ ThinTech

คุณเคยสังเกตไหมว่าเม็ดสีที่เคยสดใสของสีเก่าของคุณเริ่มจางหายไป ทำให้พื้นผิวของคุณดูหมองคล้ำและไม่สดใส? อย่าสิ้นหวัง! ทินเทคโค้ทติ้งมี

การเคลือบผิวโลหะ
การป้องกันกังหันลม: โซลูชันการเคลือบที่มีประสิทธิภาพป้องกันการไหลบ่าของน้ำมันได้อย่างไร

กังหันลมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน แต่พวกมันต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การรั่วไหลของน้ำมันและการไหลบ่าตามมา ในบทความนี้เรา

การเคลือบผิวคอนกรีต
การเคลือบ ThinTech: โซลูชันที่เหนือกว่าสำหรับการกักเก็บสารหกรั่วไหล เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001

เนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมยังคงได้รับความสนใจทั่วโลก หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการตามแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนที่เกิดจากการค้าและอุตสาหกรรม

รถขุดถังเหมืองหินทำงานในกองตะกรัน
การเคลือบผิวโลหะ
ปกป้องทรัพย์สินของคุณด้วยการเคลือบ ThinTech: โซลูชั่นป้องกันการกัดกร่อนที่คุ้มค่า

การกัดกร่อนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของอุปกรณ์ ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น และความปลอดภัย